Purificación Beltrán Aleu

Múltiples són les formes de violència que es generen sobre les dones, pel fet de ser dona, tipificats en la nostra legislació com a fets delictius, i que requereixen ser filiats. La visualització de la repercussió de la violència sobre la salut de les dones, dona lloc a un canvi social, amb la necessitat d’unes lleis específiques i una adequació dels diferents operadors a aquesta mena de violència. Resulta imprescindible conéixer i emprar amb precisió els conceptes teòrics bàsics que hem d’utilitzar per a abordar amb rigor el fenomen de la violència sobre la dona i la repercussió en la seua salut, física, psíquica i sexual.

Com a responsable de les Unitats de Valoració Forense Integral de Violència de Gèner, com diu la llei, hem d’elaborar informes d’alta qualitat, amb una base científica i una metodologia prèviament establida, i com a metge forense que fa guàrdies, on la violència sexual es valora in situ, som operadors indispensables per a la presa de decisions dels operadors jurídics dins de la nostra labor pericial, havent-la de dur a terme evitant sobretot la revictimització que es genera en la dona, per la reiteració de verbalitzacions constants respecte de l’esdeveniment traumàtic.

La salut de les dones es pot veure afectada per múltiples circumstàncies, centrant la meua exposició en aquella que es veu alterada per la violència masclista, abordada de manera vivencial, transversal i mutidisciplinar, i la violència sexual, que ha de ser abordada de manera interdisciplinària.