Feminari 2019

Antecedents

El feminisme en la transició va aportar la capacitat per establir una agenda pròpia que conduís a la igualtat entre homes i dones, plantejant i duent a la pràctica noves redefinicions de la feminitat i de la masculinitat. Així com per desenvolupar i elaborar nous discursos al voltant de la definició de ciutadania i crear nous significats culturals i noves formes de relació. Aquests factors van incidir en el sorgiment de nous llenguatges i noves organitzacions de dones i feministes en l'escena pública espanyola, que plantejaven nous llenguatges i discursos feministes.

De manera que moltes de les seues propostes i plantejaments en els anys de la transició han quedat posteriorment recollides en polítiques públiques, lleis i institucions específicament creades per aconseguir efectiva la igualtat entre homes i dones. Pel que el moviment feminista va ser un dels elements centrals en la construcció de la cultura democràtica, incidint directament en el procés de transició per a la consecució de la democràcia i l'accés a una ciutadania igualitària. Mary NASH, Dones en el món.
 

El Feminari es recolza en la història i les genealogies del feminisme valencià, per a col·laborar en la construcció del coneixement i pensament feminista, capaç de donar respostes als nous reptes i realitats.

Objectius

El Feminari sorgix per a arreplegar la tradició del feminisme valencià i per a donar respostes als temes actuals.

El feminisme no pot estar absent dels grans debats i reptes als quals s'enfronta la nostra societat, sinó participar en l'anàlisi i recerca de solucions, que per ser sostenibles i justes han de contemplar els drets i aportacions de les dones a la societat.

 

Organitza

Diputació de València, Delegació d'Igualtat, Esports i Joventut.

Diputada Isabel García.